Je důležité hýbat se nejen často, ale i kvalitně. Bodylab Intro staví na pevných základech - základních pohybech, rozvoji funkční síly a jednoduše uchopitelné práci s naší myslí. Každá lekce navazuje na lekce předchozí a rozvíjí je. Program je určený pro širokou veřejnost, muže i ženy, předešlá zkušenost není nutná.

Důležitou součástí programu je doporučený tréninkový plán pro vlastní domácí cvičení, který obdržíte po každém tréninku.

Během bloku deseti indoor tréninků se zaměříme na:

- základy pohybu, mobility a flexibility
- provázání funkčního pohybu s každodenním životem
- rozvoj síly formou minimalistických cviků a programů
- základy s kettlebells v kombinaci s cvičením s vlastní vahou
- relaxaci a dýchání
- meditaci a její přenos do cvičení a běžného života

Bodylab Intrem vás provede Jan Smetánka, spoluvydavatel Psychologie.cz a zakladatel Bodylab. 

Místo konání: Yanka, Soukenická 7, Praha 1
Čas: každé úterý 18.00 - 19.10 v termínu 13. ledna - 17. března 2015
Kapacita: 10
Cena: 1800,-
Kontakt a přihlášky: Jan Smetánka, jan.smetanka@psychologie.cz